Social share buttons in html
Home Introductie Koninklijk Huis Vakantiefoto's Reisverslagen Loopsport Cultuur Trefsoos Hardloopfoto's Looproutes Programma TNN en
atl.verenigingen.
Meet je afstand Run info Contact

Untitled

Kortegolfzendergebouwen (Radio Kootwijk)

Voormalig zendstation


De Midden-Veluwe was begin vorige eeuw weids en nauwelijks bewoond.
In 1923 werd hier door de PTT de vestiging van een radiotelegrafisch zendstation in gebruik genomen.
Destijds ‘een wonder van moderne techniek’.
Koningin-moeder Emma opende in 1929 de radiotelefoondienst met de woorden ‘Hallo Bandoeng, hoort u mij?’
Vanaf die tijd kon Nederland bellen met Nederlands-Indië.
De stilte en ruimte rondom het zendstation was nodig voor ongestoorde verbindingen,
maar zorgde ook voor een vrije ontwikkeling van de natuur.
Lees meer over Radio Kootwijk in de brochure van Gemeente Apeldoorn
of bekijk de website die gemaakt is door één van de bewoners van Radio Kootwijk.
De zendfunctie werd al gauw uitgebreid en behalve met Indië kwamen verbindingen met andere continenten en landen tot stand.
In de oorlog gebruikten de Duitsers het station voor communicatie met onderzeeboten. Eind 1998 ging Radio Kootwijk definitief uit de lucht.
Wat bleef was de combinatie van het wonderlijke, glorieuze bouwwerk en een ongerepte omgeving.

Staatsbosbeheer


Eind 2009 kwam het zendstation in eigendom van Staatsbosbeheer,
al eigenaar van de omliggende natuurterreinen.
De komende jaren staan in het teken van herstel en ontwikkeling.
Volgens De monumentale gebouwen krijgen passende, nieuwe functies en het omringende landschap wordt gekoesterd en verder ontwikkeld.
Ruimte, rust en duisternis: dat zijn en blijven de kernwaarden van Radio Kootwijk.
De plek biedt ruimte voor beleving, innovatie, inspiratie, educatie en zingeving.
Daarin ligt het krachtige toekomstperspectief van Radio Kootwijk.

bron wikipedia.